Loopbaanmonitor
Medisch Specialisten 2022

De Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS). Tussen 8 februari 2022 en 18 maart 2022 is een vragenlijst uitgezet onder 7.000 aios en 23.000 medisch specialisten, ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. 10.810 respondenten beantwoordden meer dan 50 vragen over onder andere de werkvorm, werkdruk, ambities, arbeidsvoorwaarden, werkplezier en tevredenheid. De resultaten zijn met ondersteuning van onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl geanalyseerd.

Aanleiding
Wij vinden het belangrijk dat (toekomstig) medisch specialisten gemotiveerd en met plezier naar hun werk kunnen gaan, zich kunnen blijven ontwikkelen en voldoende carrièreperspectief hebben. Met de loopbaanmonitor willen we inzicht krijgen in de loopbaanontwikkeling van alle (toekomstig) medisch specialisten binnen de Nederlandse zorg, van opleiding tot pensioen, en knelpunten in kaart brengen.

Elke twee jaar
Wij zien dit eerste onderzoek als een nulmeting, want de loopbaanmonitor wordt elke twee jaar herhaald om ontwikkelingen en knelpunten tijdig te signaleren, te objectiveren en oplossingen aan te dragen. De komende tijd gaan we verder onderzoeken welke conclusies en gerichte acties er aan deze uitkomsten verbonden moeten worden. Wij nodigen ook andere brancheorganisaties, beleidsmakers en bestuurders in de zorgsector uit om de resultaten van deze eerste loopbaanmonitor te gebruiken om nieuw beleid vorm te geven waarmee ruimte en vertrouwen wordt geboden aan de (aankomende) medisch specialisten. 

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over de loopbaanmonitor? Neem dan contact met ons op.